Prochem OXIBRITE

OXIBRITE- čistící prostředek k oživení světlých odstínů. Oxidační činidlo, určené k čištění koberců a textilií a k oživení světlých barev. Pomáhá odstranit skvrny od čaje, kávy, vodní skvrny a zhědnutí od juty nebo celulózy.
Zobrazit více
0 %
540 Kč
ks
  Vložit do košíku
Skladem
katalogové číslo: B151-02
Výrobce:Prochem
cena bez DPH:446 Kč
Popis
parametry
Soubory a odkazy
Recenze

OXIBRITE- čistící prostředek k oživení světlých odstínů. Oxidační činidlo, určené k čištění koberců a textilií a k oživení světlých barev. Pomáhá odstranit skvrny od čaje, kávy, vodní skvrny a zhědnutí od juty nebo celulózy.

Vlastnosti:

  • Prostředek je určen pro profesionální použití.
  • Použití : 15 - 30 ml přípravku rozpustit 5 l vody pH9,5 , nejlepší účinnost lze dosáhnout spolu s použitím čistidla B105-05 Fibre Shampoo
  • Bílý prášek
  • Obsah balení: 1 kg

Používejte produkt bezpečným způsobem dle návodu výrobce. Před použitím vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení): P102 Skladovat mimo dosah dětí. P220 Uchovávejte odděleně od hořlavých materiálů. P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření. P309+311 PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené.

Odstranění skvrnBělidla
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat.

Povolit vše
Vybrat
Nesouhlasím