Prochem OXIBRITE

Přísada oxidačního činidla, kterou lze použít s čisticími roztoky na koberce a tkaniny, aby rozjasnila světlé barvy a pomohla odstranit skvrny od čaje, kávy, juty a celulózové hnědé skvrny a vodní stopy.
Zobrazit více
0 %
540 Kč
ks
  Vložit do košíku
Skladem
katalogové číslo: B151-02
Výrobce:Prochem
cena bez DPH:446 Kč
Popis
parametry
Soubory a odkazy
Recenze

OXIBRITE- Přísada oxidačního činidla, kterou lze použít s čisticími roztoky na koberce a tkaniny, aby rozjasnila světlé barvy a pomohla odstranit skvrny od čaje, kávy, juty a celulózové hnědé skvrny a vodní stopy.

Pouze pro profesionální a průmyslové použití. POZOR - Vždy předem před použitím otestujte barevnou stálost s prostředkem připraveným k použití (nechte 20 až 30 minut působit).

Oxibrite: Smíchejte 15 ml (1 odměrka) Oxibrite na 5 litrů extrakčního roztoku připraveného k použití. Oxibrite předem rozpusťte v malém množství horké vody.

Skvrny od čaje, kávy a juty: Smíchejte 30 ml (2 odměrky) Oxibrite, 60 ml (4 odměrky) B162 Fibrebuff a 250 ml B105 Fiber Shampoo v 5 litrech teplé vody. Pěnu nanášejte pouze houbičkou nebo kartáčem na postižené místo, na ploše rozetřete a nechte zaschnout. Neoplachujte. Po zaschnutí proces opakujte, pokud skvrna nebyla zcela odstraněna. Na větší plochy zahnědlých nebo vodoznaky ohraničených koberců lze aplikaci provést rozprašovačem a kartáčem nebo rotačním strojem. Pro dosažení nejlepších výsledků by měly být smíchané roztoky použity do 30 minut.

OXIBRITE -  oxidační přísada.

• Rozjasňovač a odbarvovací přísada pro koberce a tkaniny.

• Efektivní pro rozjasnění bílých, špinavě bílých nebo pastelových vláken nebo tkanin.

• Lze přidat do pěnového šamponu a extrakčních prostředků.

• Ošetření „poslední záchrana“ na problematické skvrny od čaje a kávy, zhnědnutí juty a vodoznaky.

• Bílý prášek bez zápachu. pH: 10,5

Používejte produkt bezpečným způsobem dle návodu výrobce. Před použitím vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení): P102 Skladovat mimo dosah dětí. P220 Uchovávejte odděleně od hořlavých materiálů. P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření. P309+311 PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené.

Odstranění skvrnBělidla
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat.

Povolit vše
Vybrat
Nesouhlasím