Prochem ODOUR FRESH

Koncentrovaný deodorizační prostředek se svěží čistou vůní, speciálně připravený pro použití na koberce a textilie. Prostředek Odour Fresh lze též používat pro všeobecné aplikace, deodorizaci prádla a zpevněných ploch.
Zobrazit více
0 %
980 Kč
ks
  Vložit do košíku
Skladem
katalogové číslo: B124-05
Výrobce:Prochem
cena bez DPH:810 Kč
Popis
parametry
Soubory a odkazy
Recenze

Koncentrovaný deodorizační prostředek se svěží čistou vůní, speciálně připravený pro použití na koberce a textilie. Profesionální receptura s vysoce kvalitními deodoranty, které mohou být aplikovány přímo na koberec nebo přidány do čisticího roztoku.

Prostředek Odour Fresh lze též používat pro všeobecné aplikace, deodorizaci prádla a zpevněných ploch.

Vlastnosti:

  • Čirá tekutina s osvěžující jemnou vůní.
  • Ředění - extrakční čištění 1 : 100 až 1 : 200  přimíchejte 5 - 10 ml do čistícího roztoku
  • Ředění - přímá aplikace 1 : 50  smíchejte 20ml s litrem vody
  • pH 7,5
  • Prostředek je určen pro profesionální použití.
  • Velikost balení: 5l

Používejte produkt bezpečným způsobem dle návodu výrobce. Před použitím vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): H319 Způsobuje vážné podráždění očí. EUH208 Obsahuje 4-tert-butylcyclohexyl acetate. Může vyvolat alergickou reakci.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat.

Povolit vše
Vybrat
Nesouhlasím