Prochem NEUTRAL PRO - SPOTTER

Základní přípravek pro odstraňování skvrn.Univerzální čistič skvrn s neutrálním pH,určený na koberce a textilie. Přípravek je účinný na většinu skvrn od potravin, nápojů a všeobecných skvrn.
Zobrazit více
0 %
359 Kč
ks
  Vložit do košíku
Skladem
katalogové číslo: B122-1
Výrobce:Prochem
cena bez DPH:297 Kč
Popis
parametry
Soubory a odkazy1
Recenze

Základní přípravek pro odstraňování skvrn.

Univerzální čistič skvrn s neutrálním pH,určený na koberce a textilie. Přípravek je účinný na většinu skvrn od potravin,nápojů a všeobecných skvrn.

Přípravek lze bezpečně používat na jakémkoliv vlákně nebo tkanině čistitelné mokrou cestou. Lze jej použít i na vlněné koberce a rohože - certifikát WOOLSAFE.

Vlastnosti: 

  • Připraven ihned k použití, neředí se.
  • Obsah balení: 1l.
  • Prostředek je určen pro profesionální použití.
  • Dodává se s postřikovací hlavou

Používejte produkt bezpečným způsobem dle návodu výrobce. Před použitím vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Odstranění skvrnVšeobecné skvrny
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat.

Povolit vše
Vybrat
Nesouhlasím