Prochem ALKLEEN

Univerzální bezoplachový alkalický čistič na podlahy a všechny omyvatelné povrchy.
Zobrazit více
0 %
703 Kč
ks
  Vložit do košíku
Skladem
katalogové číslo: A250-05
Výrobce:Prochem
cena bez DPH:581 Kč
Popis
parametry
Soubory a odkazy
Recenze

ALKLEEN  A250-05 - Univerzální bezoplachový alkalický čistič na podlahy a všechny omyvatelné povrchy. Je vysoce účinný při aplikaci rotačním kartáčem, podlahovým mycím strojem nebo rozprašovačem.

Alkleen může být použit na všechny tvrdé povrchy, jako jsou plasty, lamináty, beton, linoleum a jakékoliv další povrchy, které jsou stabilní při mytí vodou.

Vlastnosti:

  • Tyrkysově modrá kapalina s novou citrusovou vůní
  • Ředění 1 : 20
  • pH roztoku 9 
  • Prostředek je určen pro profesionální použití.
  • Obsah balení: 5L.

Používejte produkt bezpečným způsobem dle návodu výrobce. Před použitím vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Čištění a údržba podlahČištění podlah
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat.

Povolit vše
Vybrat
Nesouhlasím